I alt DKK0.00
Sparer DKK0.00

Modern Slavery Act

MandM Direct's

Erklæring om moderne slaveri 2021

Denne erklæring, som er vedtaget i slutningen af regnskabsåret 2020-21, bevidner hvordan MandM Direct Limited ("MandM Direct", "vi", "vores") har til hensigt at overholde kravene i Modern Slavery Act 2015 ("MSA"). Som sådan er denne erklæring i overensstemmelse med både MSA og den opdaterede vejledning, som blev udstedt af den britiske regering i 2017, og som udfordrer relevante virksomheder til at være helt klare og transperante i deres praksis på tværs af alle seks kategorier i sektion 54(5) i MSA.

Opsummerende er vi hos MandM Direct ekstremt stolte af vores etiske tilgang til det at drive forretning, hvilket ses i vores dedikerede og fortsatte forpligtelse til at anerkende og forebygge alle former for moderne slaveri, menneskehandel og overtrædelser af. menneskerettighederne internt i vores virksomhed og i vores forsyningskæde.

Organisationsstruktur og Leveringskæde

MandM Direct er en af Storbritanniens største online discountbutikker, som sælger tøj og fodtøj med store rabatter til mænd, kvinder og børn. Vores britiske hjemmeside supporterer sammen med seks europæiske sider kunder i Irland, Frankrig, Tyskland, Holland, Danmark og Polen.

I 2014 blev MandM Direct opkøbt af den danske modegruppe Bestseller United A/S, og vi er nu en del af Heartland A/S.

Vores produkter kommer fra en lang række internationale forhandlere af mode- og sportstøj, hvori MandM Direct ikke har nogen direkte interesser. Vi tilbyder også kunderne et udvalg af own-brand produkter, som bliver indkæbt direkte fra importører i Storbritannien.

I 2021 oprettede MandM Direct en Compliance-komité med det specifikke ansvar at føre internt opsyn: dette inkluderer overvågning af vores overholdelse af den eksisterende lovgivning, regler og international best practice. Overholdelse af MSA er en af de vigtigste fokusområder for denne komité, som rapporterer direkte til virksomhedens bestyrelse.

Virksomhedspolitik

MandM Direct fastholder en poltik for slaveri og menneskehandel, som blev opdateret i juni 2020. For yderligere at understøtte denne politik, udviklede vi i juli 2021 en "Code of Conduct" for leverandører, som skal underskrives af alle own-brand leverandører. Dette dokument understreger vores eksplicitte krav, at alle samarbejdspartnere overholder de internationale standarder for at forhindre tvungen eller ufrivilligt arbejde, arbejdstid, retten til fælles forhandling, forhindring af børnearbejde/beskyttelse af undarbejdere, ordentlig kompentation, forebyggelse af diskrimination og chikane, beskyttelse af Sårbare Grupper, sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse og etik.

Til medarbejdere tilbyder vi en politik for hjemmearbejde, whistleblowers, mobning og chikane, ligestilling samt ungarbejdere og erhvervserfaring. På samme måde er der afdelingsspecifikke Codes of Conduct, der er relevante til de relevante driftsområder. Alle politikker, der er udarbejdet eller opdateret af virksomheden, er indsendt til Compliance-komitéen til gennemsyn, stadfæstelse og godkendelse forud for distribuering.

Rettidig omhu

Hos MandM Direct har vi klare processer og procedurer målrettet mod at identificere, forhindre og/eller mindske enhver risiko for overtrædelser af menneskerettighederne. Disse praksisser er formuleret i en Politik for. menneskerettigheder, som i øjeblikket er næsten færdigskrevet.

MandM Direct overvejer også proaktivt alle potentielle overtrædelser af menneskerettighederne, som indirekte kan opstå i vores leveringskæde. Vi har i øjeblikket lagt ansvaret for at foretage regelmæssig inspektion af de internationale fabrikker over på vores britiske importører, som herefter giver os den fornødne forsikring og bevis for, at der ikke forekommer groc forsømmelse eller overtrædelser af de internationale retningslinjer i vores leveringskæde: desuden holdes der også øje med, om leverandører overholder den lokale lovgivning og retningslinjer. Selvom vi ikke har nogen materielle bekymringer i forhold til denne tilgang, har vi alligevel belsuttet af supplere denne med vores egne forbedrede processer. Dette ses for eksempel i udviklingen af Code of Conduct for leverandører som nævnt ovenfor, som bliver rullet ud i det kommende regnskabsår og som følges op med undersøgelser af own-brand leverandører for rettidig omhu.

Risikovurdering og -styring

Baseret på vores nuværende vurderinger har MandM opdaget, at den højeste risiko for brud på menneskerettighederne ligger i vores leveringskæde og ikke internt i vores virksomhed. Som beskrevet ovenfor er det derfor vores mål at bygge på vores praksisser for rettidig omhu i det kommende år.

Performanceindikatorer

Som en del af vores praksisser for rettidig omhu, der i øjeblikket er under udvikling, arbejder vi på en række KPI'er, der vil give relevant, omfattende og robust forsikring om, at der ikke sker brud på menneskerettighederne, moderne slaveri, menneskehandel og/eller andre internationale standarder nogen som helst steder i vores leveringskæde.

Træning

For at kunne sikre en grundlæggende forståelse af risikoen for moderne slaveri, menneskehandel og menneskerettigheder på tværs af vores forretning har vi en plan, der sikrer, at alle relevante medarbejdere får den nødvendige træning. Derudover validerer vi vores samarbejdspartnere og importører på baggrund af deres tilsvarende træning af deres medarbejdere og leverandører.

Underskrevet:

Damian Evans

Damian Evans

Directeur, MandM Direct Limited

24. August 2021

Vær den første til at høre om vores bedste tilbud, største besparelser og nye varer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev i dag!