MandM Direct – Databeskyttelseserklæring V2.4

Indledning

Det er vigtigt for os at sikre beskyttelsen af og respekten for dit privatliv.

Alle har rettigheder med hensyn til, hvordan deres personoplysninger håndteres. Som led i vores aktiviteter indsamler, opbevarer og behandler vi persondata om vores kunder, leverandører og andre tredjeparter, og vi er klar over, at korrekt og lovlig behandling af disse oplysninger er en forudsætning for tillid til organisationen, og for at forretningsaktiviteterne går godt.

Denne erklæring beskriver, på hvilket grundlag vi behandler de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Læs derfor venligst det følgende grundigt, så du forstår vores synspunkter og praksis med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem.

Privatlivspolitik opdateret 30. December 2019

For så vidt angår databeskyttelsesreglerne i Det Forenede Kongerige, er den dataansvarlige MandM Direct Limited, Clinton Road, Leominster, Herefordshire, UK, HR6 0SP.

I behandlingen af dine oplysninger skal vi overholde følgende seks principper for god praksis, som kan håndhæves. I henhold til principperne skal dine personoplysninger:

 • behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde,
 • behandles til udtrykkeligt angivne og legitime formål,
 • være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt,
 • være korrekte og ajourførte,
 • ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt og
 • behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed.

Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige slags personoplysninger om dig, herunder:

 • Identitetsoplysninger, såsom dit navn, din titel og fødselsdato,
 • Kontoidentitetsoplysninger, såsom din e-mailadresse og dit password,
 • Kontaktoplysninger, såsom din faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre,
 • Finansielle oplysninger, såsom oplysninger om bankkonto og betalingskort,
 • Transaktionsoplysninger, herunder oplysninger om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter, du køber fra os,
 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adresser, dine log-in-oplysninger, browser-type og-version, tidszoneindstilling og lokation, typer og versioner af browser-plug-in, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du anvender til at besøge vores hjemmeside,
 • Profiloplysninger, herunder køb eller bestillinger, du har foretaget, feedback og svar i spørgeundersøgelser,
 • Anvendelsesoplysninger, herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og serviceydelser, og
 • Markedsføringsoplysninger, såsom dine præferencer med hensyn til at modtage markedsføring fra os og tredjeparter, som vi samarbejder med, og dine præferencer med hensyn til kommunikation.

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbred, strafbare forhold, seksuelle forhold eller seksuelle orientering, eller visse typer af genetiske eller biometriske data kaldes "særlige kategorier" af personoplysninger.

Vi forventer ikke at indsamle nogen oplysninger af "særlig kategori" om dig i forbindelse med vores transaktioner med dig.

Vi kan indhente personoplysninger ved direkte interaktion med dig, f.eks. i forbindelse med:

 • bestilling af produkter via vores hjemmeside,
 • oprettelse af en konto på vores hjemmeside,
 • deltagelse i diskussionsgrupper eller andre funktioner på sociale medier på vores hjemmeside,
 • browsing på vores hjemmeside, mens du er logget ind på din MandM myAccount,
 • deltagelse i en konkurrence, promotion eller en spørgeundersøgelse, der er arrangeret af os, eller hvor du på anden måde giver os feedback,
 • tegning af abonnement på vores publikationer, eller hvor du på anden måde anmoder om at få markedsføringsmateriale tilsendt, eller
 • kommunikation med os via telefon, e-mail, breve eller på anden måde.

Vi kan indhente personoplysninger via automatisk teknologi, når du interagerer med vores hjemmeside ved brug af cookies, server logs og andre lignende teknologier.

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder, såsom:

 • leverandører af webanalysetjenester (såsom Google),
 • bureauer til forebyggelse af svindel og bedrageri,
 • udbydere af tekniske ydelser, betalingsservice og leveringsservice,
 • LinkedIn.

Vi bruger kun dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Almindeligvis bruger vi dine personoplysninger i følgende situationer:

 • du har givet samtykke hertil,
 • vi skal opfylde en kontrakt, som vi er ved at indgå eller har indgået med dig,
 • det er nødvendigt af hensyn til vores eller en tredjeparts legitime interesser, og dine interesser og rettigheder ikke går forud for disse interesser, eller
 • vi skal overholde en retlig forpligtelse eller en forpligtelse pålagt af en myndighed.

Vi anvender ikke "særlige kategorier" af personoplysninger.

Vi kan anvende dine personoplysninger til en række forskellige formål. Til hvert af følgende formål skal vi bekræfte det "retsgrundlag", der tillader, at vi bruger dine oplysninger:

Formål med brugen af de oplysninger, du giver os Retsgrundlag
For at registrere dig som en ny kunde. Det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os.
For at behandle din ordre og, hvis den accepteres, at levere produkterne til dig (herunder administration af betalinger, gebyrer, afgifte og nøjagtige data). Det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os.
For at behandle dine forespørgsler eller klager. Det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os.
For at opkræve og inddrive penge, du skylder os. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at sikre, at vi modtager betaling for produkter og serviceydelser, du har bestilt hos os.
For at informere dig om ændringer i vores salgsbetingelser eller denne databeskyttelseserklæring. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at sikre os, at du er bekendt med vores gældende vilkår og betingelser.
For at administrere vores hjemmeside og til interne funktioner, herunder fejlfinding, dataanalyse, afprøvning, analyser, statistiske formål og spørgeundersøgelser, for at du kan deltage i interaktive funktioner af vores serviceydelse, når du vælger at gøre det, for at måle eller forstå effektiviteten af markedsføring rettet mod dig og andre og for at levere relevant markedsføring til dig og komme med forslag og anbefalinger til dig og andre brugere af vores hjemmeside om varer eller serviceydelser, der kan have din eller deres interesse. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger og anvender vores hjemmeside. Vi overholder vores cookiepolitik, når vi behandler disse oplysninger.
For at gøre det muligt for dig at deltage i en lodtrækning, konkurrence eller udføre en spørgeundersøgelse. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter, for at udvikle dem og bidrage til at øge vores forretning.
For at oprette kundeprofiltyper, der bruges til at bidrage til at identificere nye kunder fra andre kilder. Disse profiler indeholder IKKE personoplysninger. Dette gøres efter, at du har givet dit samtykke til, at vi kan gøre det.

Du kan tilbagetrække dit samtykke ved at ændre dine præferencer ved hjælp af My Account-funktionaliteten på vores hjemmeside.
For at give dig oplysninger om særtilbud og om andre af vores produkter, der er af samme slags som dem, du allerede har modtaget fra os (hvilket kan indbefatte "profilering" for at sikre, at du kun modtager oplysninger, som vi mener er relevante for dig). I tilfælde, hvor du tidligere har modtaget markedsføringsmeddelelser fra os, er det nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at sikre, at du fortsat modtager meddelelser, som du tidligere har accepteret at modtage.

I alle andre tilfælde gør vi det kun, hvis du samtykker hertil.
For at forhindre kunder, som har handlet svigagtigt, i at handle med MandM Direct, og for at videregive nærmere oplysninger om dem til den relevante juridiske organisation/myndighedsorganisation. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at forhindre fejlagtig brug af vores produkter eller serviceydelser.
For at forhindre kunder, som har handlet svigagtigt, i at handle med MandM Direct, og for at videregive nærmere oplysninger om dem til den relevante juridiske organisation/myndighedsorganisation. Det er nødvendigt i offentlighedens interesse for at bidrage til at forhindre svigagtig eller uærlig adfærd.
For at informere dig, når du har produkter i din kurv, som ikke har været igennem bestillingsprocessen. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at sikre, at vi leverer den kvalitet af service, du forventer af os.
(I tilfælde, hvor varer og/eller serviceydelser leveres til MandM Direct).

For at have et kontraktforhold med dig om levering af varer og/eller serviceydelser.
Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser.
For at du kan anmelde vores produkter og serviceydelser. Det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, nemlig for at levere de bedste produkter og serviceydelser til vores kunder baseret på deres feedback, så vi etablerer og fastholder et gensidigt fordelagtigt forhold.
At overholde vores lovmæssige og lovmæssige forpligtelser for betaling af skat. Det vil være nødvendigt for os at overholde en lovpligtig forpligtelse, som vi er underlagt.

Vi bruger kun dine personoplysninger til det/de formål, som vi har indsamlet dem til, medmindre vi med rimelighed vurderer, at vi har behov for at bruge dem af en anden årsag, og den årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi har behov for at bruge dine personoplysninger til et ikke-beslægtet formål, vil vi informere dig og redegøre for det retsgrundlag, der tillader os at gøre det.

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger uden dit vidende eller samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, i tilfælde hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov.

Det er et kontraktkrav, at du giver os bestemte oplysninger, nemlig dit navn, din leveringsadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Under bestillingsprocessen skal du afgive betalingsoplysninger til den betalingsformidler, vi har valgt. Vi opbevarer ikke nogen af dine bank- eller kreditkort-/betalingskortoplysninger. Hvis du ikke giver os eller betalingsformidleren disse oplysninger, vil vi muligvis ikke være i stand til at acceptere og behandle din ordre og levere produkterne til dig, og/eller vi vil muligvis være nødt til at annullere din ordre. Du kan også blive pligtig til at betale yderligere omkostninger. Hvis er tilfældet, vil det være beskrevet i vores salgsbetingelser.

Vi kan dele dine personoplysninger med betroede tredjeparter, f.eks. for at levere dine ordrer, håndtere klager, til overvågning og forebyggelse af bedrageri, for at hjælpe os med at gøre vores tilbud mere personligt relevante for dig osv.

Her er den politik, vi bruger over for disse organisationer, for at sikre sikker opbevaring af dine oplysninger og beskytte dit privatliv:

 • Vi leverer kun de oplysninger, de har behov for at udføre de specifikke serviceydelser.
 • Vi kræver, at alle tredjeparter respekterer sikkerheden af dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Vi tillader ikke, at serviceudbydere, som er tredjeparter, bruger dine personoplysninger til deres egne formål, og vi tillader dem kun at behandle dine personoplysninger til specifikke formål og i overensstemmelse med vores instruks.
 • Vi arbejder tæt sammen med dem for at sikre, at dit privatliv respekteres og beskyttes til enhver tid.
 • Hvis vi ophører med at bruge deres serviceydelser, vil alle de oplysninger om dig, som de opbevarer, enten blive slettet eller anonymiseret.

Tredjeparter, vi samarbejder med, er:

Kurertjenester Levering af dine ordrer, herunder kvittering for modtagelsen og tracking-information. Afhængigt af den valgte service vil det være Hermes, DPD, Parcel Force eller United Broker.
Dataindsigt Adfærdsanalyser, der gør det muligt for os at personliggøre din oplevelse og de oplysninger, vi giver til dig. Vi bruger Google Analytics, Google Big Query, RedEye, Qubit og Blueberry Wave.
E-mailtjenester Hvordan vi administrerer vores elektroniske kommunikation med dig. Det sker gennem enten IBM, RedEye eller Fresh Relevance.
Overvågning og forebyggelse af bedrageri Vi kan dele oplysninger om bedragerisk eller potentielt bedragerisk aktivitet i vores lokaler eller systemer. Dette kan indbefatte deling af oplysninger om personer med retshåndhævende myndigheder.
IT-tjenester Vi anvender en række samarbejdspartnere til at understøtte vores hjemmeside og andre forretningssystemer, men deler kun dine oplysninger med Google.
Juridisk bistand Når vi har behov for det, gør vi brug af advokatfirmaerne BPE eller Eversheds til løsning af juridiske spørgsmål.
Betalingstjenester I betalingsprocessen vil du blive dirigeret til Adyen, så du kan betale med kreditkort/betalingskort.
Anmeldelses-tjenester Hvis du ønsker at kommentere vores produkter eller serviceydelser, kan du gøre det via vores valgte udbyder af anmeldelsestjenester, TrustPilot.
Retshåndhævelse Vi kan være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til politiet eller anden retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed eller regeringsorgan i dit hjemland eller et andet sted på grundlag af en gyldig anmodning herom. Sådanne anmodninger vurderes fra sag til sag under hensyntagen til vores kunders privatliv.
Tilsynsmyndig¬heder Når det er relevant, kan dine personoplysninger blive delt med SKAT, det britiske datatilsyn, Information Commissioner’s Office, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder, der stiller krav om indberetning af behandlingsaktiviteter under visse omstændigheder.

Vi kan også videregive dine oplysninger til tredjeparter, til eller med hvilke vi kan vælge at sælge, overføre eller sammenlægge dele af vores virksomhed eller vores aktiver. Alternativt kan vi ønske at erhverve andre virksomheder eller blive fusioneret med dem. Hvis der sker en ændring i vores virksomhed, kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde som beskrevet i denne erklæring.

Alle oplysninger, du giver os, opbevares på vores sikre server i Det Forenede Kongerige eller i EU.

Vi tager alle forholdsregler, der med rimelighed er nødvendige, for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert, herunder en formel gennemgang af sikkerhedsbestemmelserne hos dataansvarlige hos tredjeparter, som vi benytter os af, inklusive følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Netværkssikkerhed. Vi anvender sikkerheds- og overvågningsværktøjer, som begrænser adgang og advarer os om eventuel uautoriseret adfærd på vores netværk og systemer.
 • Overførsler af oplysninger. Alle overførsler af oplysninger udføres ved anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger i flere lag for at sikre dataintegritet og privatlivets fred.
 • Firewalls og kryptering. Vi anvender firewall-beskyttelse af industristandard og benytter moderne, ukompromitteret krypteringsteknologi.
 • Revision og afprøvning. Vi udfører jævnligt afprøvning af indtrængen og anvender etiske hackere for at sikre, at vores infrastruktur er sikker, og at enhver indtrængen hurtigt ville blive opdaget.
 • PCI DSS-standarder. Vi overholder betalingskortbranchens datasikkerhedsstandarder (PCI DSS) i forbindelse med betalingskort-/kreditkortbetalinger på vores hjemmeside.
 • Adgangskontrol. Der er adgangskontrol til vores lokaler og lokaler, der benyttes af de tredjeparter, vi benytter, og lokalerne er altid overvågede - med henholdsvis on-site sikkerhed og sporbarhed med kameraovervågning.
 • Sikre låsbare skriveborde og skabe. Skriveborde og skabe er aflåste, når de ikke er i brug, hvis de indeholder fortrolige oplysninger af nogen art.
 • Bortskaffelsesmetoder. Papirdokumenter bortskaffes ved makulering på en måde, der sikrer fortrolighed.
 • Adgang og kontrol. Vi opretholder strengt kontrolleret adgang til systemer og data baseret på de ansattes autoriserede roller.
 • Uddannelse. Vi sikrer, at vores medarbejdere er uddannede i vigtigheden af datasikkerhed.
 • Overførsel til udlandet. Når som helst vi overfører dine personoplysninger til et land uden for Det Forenede Kongerige, sikrer vi, at de ydes en lignende grad af beskyttelse, ved at sikre, at vi anvender fornødne garantier (enten ved kun at overføre oplysninger til modtagere i Den Europæiske Union, til modtagere i lande, der er godkendt af Europa-Kommissionen, til modtagere, der er med i EU-US Privacy Shield-ordningen, eller ved at anvende særlige kontrakter, der er godkendt af Europa-Kommissionen).

Hvis du er bekymret på grund af niveauet af datasikkerhed i nogen af disse lande, så fortæl os det, og vi vil bestræbe os på at anbefale, hvilke forholdsregler der vil blive taget for at beskytte dine oplysninger, når de opbevares uden for Det Forenede Kongerige.

Desværre er transmission af oplysninger via internettet ikke fuldstændig sikker. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, som transmitteres til vores hjemmeside; enhver transmission sker på din egen risiko. Så snart vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge retningslinjer og sikkerhedselementer for at prøve at forhindre uautoriseret adgang.

Vi har indført retningslinjer for at gribe ind over for ethvert mistænkt brud på datasikkerheden og vil informere dig og enhver relevant tilsynsmyndighed om et mistænkt sikkerhedsbrud, når vi er juridisk forpligtede til det.

I hvilket tidsrum vi opbevarer dine oplysninger, afhænger af retsgrundlaget og hvorfor vi bruger de pågældende oplysninger:

Retsgrundlag Tidsrum
Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os Vi bruger/opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os
Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi det er nødvendigt, for at vi kan overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt Vi bruger/opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser
Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi det er i offentlighedens interesse Vi bruger/opbevarer dine oplysninger, så længe det er i offentlighedens interesse, at vi gør det. Det er beskrevet i lovgivningen, hvad der anses for at være i offentlighedens interesse, og vi bruger/opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med disse krav
Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser Vi bruger/opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om andet. Men hvis vi kan påvise, at årsagen til, at vi bruger/opbevarer dine oplysninger, går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, vil vi fortsætte med at bruge og opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os (eller, hvis det forekommer tidligere, til vi ikke længere har en legitim interesse i at bruge/opbevare dine oplysninger)
Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi du har givet os specifikt, informeret og utvetydigt samtykke Vi bruger/opbevarer dine oplysninger, indtil du beder os om andet

For at fastslå den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, til hvilke vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lovkrav.

Du har følgende forskellige juridiske rettigheder i forhold til de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig:

 • Du har ret til gratis at få indsigt i de oplysninger, vi opbevarer om dig, sammen med forskellige oplysninger om, hvorfor og hvordan vi bruger dine oplysninger, hvem vi kan have videregivet oplysningerne til, hvor vi oprindeligt har opnået oplysningerne, og hvor længe vi vil bruge dine oplysninger.
 • Du har ret til at anmode os om at berigtige enhver oplysning, vi opbevarer om dig, som er urigtig eller ufuldstændig.
 • Du har ret til at anmode os om at slette de oplysninger, vi opbevarer om dig ("retten til at blive glemt"). Bemærk, at denne ret kun kan udnyttes under visse omstændigheder, og hvis du anmoder os om at slette dine oplysninger, og vi ikke er i stand til at gøre det, vil vi forklare hvorfor.
 • Du har ret til at anmode os om at ophøre med at bruge dine oplysninger, hvis: (i) de oplysninger, vi opbevarer om dig, er urigtige; (ii) vi bruger dine oplysninger ulovligt; (iii) vi ikke længere har brug for oplysningerne; eller (iv) vi ikke har en legitim grund til at bruge oplysningerne. Bemærk, at vi fortsat kan opbevare dine oplysninger eller anvende dine oplysninger til brug for retssager eller for at beskytte en anden persons rettigheder.
 • Du har ret til at anmode os om at overføre de oplysninger, vi opbevarer om dig, til en anden person eller virksomhed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Bemærk, at denne ret kun kan udøves under visse omstændigheder, og hvis du anmoder os om at overføre dine oplysninger, og vi ikke er i stand til at gøre det, vil vi forklare hvorfor.
 • Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at varetage vores legitime forretningsmæssige interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger/opbevarer dine oplysninger. Vi vil ophøre med at bruge/opbevare dine oplysninger, medmindre vi kan dokumentere, hvorfor vi mener at have en legitim forretningsmæssig interesse, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Hvis vi bruger/opbevarer dine oplysninger, fordi du har givet os specifikt, informeret og utvetydigt samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger/opbevarer dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine juridiske rettigheder, kan du kontakte vores kundeserviceteam ved at skrive til adressen, der fremgår øverst i denne erklæring, eller ved at sende os en e-mail til privacy@mandmdirect.com.

Du har også til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet på adressen:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk
eller direkte til det britiske datatilsyn, Information Commissioner's Office (ICO), hvis du mener, at vi ikke overholder love og bekendtgørelser i relation til brug/opbevaring af de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig.

Du kan til enhver tid anmode os om at stoppe med at sende dig markedsføringsmeddelelser - på en af følgende måder:

 • Ved at anvende linket til afmelding i e-mails fra os.
 • My Account-kontohavere kan opdatere deres indstillinger på hjemmesiden.
 • Ved at kontakte vores kundeserviceteam ved at:

Vi kan foretage "profilering" for at sikre, at du kun modtager oplysninger, vi mener er relevante for dig (hvis vi f.eks. har et særtilbud, der kun er relevant for unge voksne under 25 år, kan vi profilere de af vores kunder, til hvem vi legitimt kan sende markedsførings-e-mails, for at sikre, at disse markedsførings-e-mails kun sendes til de relevante modtagere).

Vi kan få foretaget kreditvurderinger hos Experian.

Ellers træffer vi ikke beslutninger, der har retsvirkning, eller som i øvrigt betydeligt påvirker dig, ved hjælp af automatiske afgørelser.

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider, plug-ins og applikationer. Hvis du klikker på eller aktiverer disse forbindelser, kan det gøre det muligt for tredjeparter at indsamle eller dele oplysninger om dig. Vi har ikke kontrol over disse tredjeparters hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres datebeskyttelseserklæringer. Vi råder dig til at læse databeskyttelsesmeddelelsen på enhver hjemmeside, du besøger, når du forlader vores hjemmeside.

Enhver ændring i vores erklæring vil i fremtiden blive opslået på vores hjemmeside, og når det er relevant, vil du blive informeret via e-mail eller. Tjek vores hjemmeside ofte for at se eventuelle opdateringer af eller ændringer i vores erklæring.

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne erklæring er velkomne og skal rettes til vores kundeserviceteam ved at skrive til adressen øverst i denne erklæring eller sende os en e-mail til privacy@mandmdirect.com.

Alternativt kan du kontakte vores EU-repræsentant på privacy.heartland@heartland.co. Med base i Danmark kan han/hun hjælpe dig med svar på alle spørgsmål du måtte have om, hvordan MandM Direct sikrer dine personlige oplysninger. Vores EU-repræsentant er også kontaktperson for overvågningsmyndigheder på tværs af Europa.

Vær den første til at høre om vores bedste tilbud, største besparelser og nye varer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev i dag!