Rapport om kønsbestemte lønforskelle

LØN & BONUSGAP

MEAN MEDIAN
LØNFORSKEL 25.3% 12.0%
BONUSGAP 55.6% 14.0%

Ovenstående tabel viser MandM Direct's lønforskel og bonusgap fordelt på køn fra d. 5. april 2018.

Det viser gennemsnittet og gennemssnitlige forskelle i timeløn og bonus for mænd og kvinder i året op til og inklusiv d. 5. april 2018.

Et positivt tal indikerer en højere procentdel udbetalt til mænd.

LOONKWARTIELEN

MandM Direct

Ovenstående diagram viser fordelingen mellem køn over fire lige store lønkvartiler.

Dette viser, at MandM har en højere procentdel af mandlige kolleger i det øvre kvartil, paritet i det øvre middelkvartil og en højere procentdel af kvindelige kolleger i det øvrige to kvartiler.

FORSTÅ VORES DATA

Hos MandM Direct er vi sikre på, at mænd og kvinder får den samme løn for at udføre det samme arbejde.

Vores data viser, at vi i øjeblikket har en højere procentvis andel af mænd, der bestrider højere stillinger i virksomheden.

VORES HANDLINGER

Selvom vi mener, at vores Ligelønsoversigt viser, at vi betaler ligeløn, har vi alligevel iværksat en række initiativer for at sikre, at vi overvåger dette regelmæssigt og grundigt for at sikre, at disse resultater er konsistente på alle områder.

Selvom der er en lønforskel mellem mænd og kvinder i vores virksomhed, er vi sikre på at vi betaler mændlige og kvindlige kolleger samme løn for det samme arbejde. Vi vil fortsat overvåge dette regelmæssigt.

Denne erklæring er underskrevet af CEO i MandM Direct, Damian Evans

MandM Direct

Vær den første til at høre om vores bedste tilbud, største besparelser og nye varer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev i dag!