Vilkår og betingelser

Vi ved, at det kan se ud som rigtig mange oplysninger, men de er vigtige, så sørg for, at du læser og forstår nærværende betingelser, inden du accepterer dem.

Alle personoplysninger, du angiver på en fortrydelsesformular, vil være underlagt de betingelser, der er beskrevet i vores privatlivspolitik, fra det øjeblik, vi modtager dokumenterne.

Aftalevilkårene og alle andre krav til afgivelse af ordrer og gennemførelse af køb foreligger og vil foreligge skriftligt eller bliver kommunikeret på engelsk.

1. Definitioner og fortolkning

 • 1.1 Ordforklaringer for nærværende betingelser:

  Aftale - en aftale om salg af varer og/eller ydelse af tjenester mellem os og dig, som nærværende betingelser indgår i.

  Betingelser - almindelige vilkår og betingelser for salg som anført nedenfor, herunder returpolitikken, de dokumenter, der henvises til på denne side, og eventuelle særlige vilkår og betingelser bekræftet skriftligt af os.

  Varer - produkter og/eller tjenester, som vi skal levere i overensstemmelse med nærværende betingelser, i henhold til en accepteret ordre.

  Returpolitik – almindelige vilkår og betingelser, som kan læses her og som finder anvendelse, når du returnerer varer til os. De er hermed omfattet af nærværende betingelser.

  Vi - MandM Direct Limited. "Os" og "vores" skal forstås i overensstemmelse hermed.

  Du - den person, der afgiver en ordre på varer, og som indgår en aftale med os. "Dit/din/dine" skal forstås i overensstemmelse hermed.

 • 1.2 Overskrifterne i nærværende betingelser er kun til orientering og har ingen indflydelse på fortolkningen.
 • 1.3 I det omfang rettigheder og beslutninger afgøres efter vores eget skøn, er vi ikke forpligtet til at retfærdiggøre dem eller give en begrundelse for afgørelsen, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
 • 1.4 I det omfang nærværende betingelser kræver vores forudgående skriftlige samtykke, vil vi ikke tilbageholde eller forsinke vores samtykke uden rimelig grund.
 • 1.5 Rettigheder, der udtrykkeligt er forbeholdt af os eller givet os i henhold til nærværende betingelser, berører ikke andre rettigheder, som vi til enhver tid måtte have.

2. Grundlag for salg

 • 2.1 Hvad angår aftalen mellem dig og os, vil vi rette os efter nærværende betingelser (med de til enhver tid gældende opdateringer). Hvis du har brug for ændringer, skal du sørge for at bede om at få dem på skrift. Ingen ændring af nærværende betingelser er bindende, medmindre vi har givet vores skriftlige samtykke dertil. Du vil være underlagt de betingelser, der gjaldt på tidspunktet for din vareordre til os, medmindre en sådan ændring er påkrævet i henhold til loven eller af en statslig myndighed eller tilsynsmyndighed (i så fald gælder ændringen for alle eventuelle ordrer, som du tidligere har afgivet). Nærværende betingelser gælder for alle køb, du foretager hos os, uanset hvordan ordren afgives.
 • 2.2 I det omfang varer skal leveres i delleverancer, udgør hver delleverance en separat aftale. En manglende delleverance fra os giver dig ikke ret til at fortryde andre delleverancer, bortset fra som anført i nærværende betingelser og vores returpolitik.
 • 2.3 Alle specifikationer, tegninger og oplysninger om vægt, dimensioner og ydeevne oplyst af os er kun omtrentlige. Billederne af varerne er kun til illustration, og selvom vi gør os umage for at vise nøjagtige billeder, kan varerne afvige lidt fra billederne.
 • 2.4 Vi forbeholder os ret til at trække et tilbud eller særlige rabatter tilbage uden varsel. Hvis du allerede har afgivet en ordre i henhold til betingelserne, som vi har accepteret, refunderer vi et evt. betalt beløb til fulde.

3. Ordrer og specifikationer

 • 3.1 Din ordre er et tilbud om at købe varer, som vi accepterer, hvis og når vi giver dig en skriftlig accept af ordren (det er på det tidspunkt, at aftalen mellem dig og os bliver indgået). Vores accept af din ordre sker på betingelse af, at varerne er beregnet til personlig brug og ikke til videresalg. Ved at afgive en ordre garanterer du, at du er mindst 18 år. Alle ordrer er betinget af varernes tilgængelighed og opfyldes efter "først til mølle"-princippet, da vi desværre ikke kan reservere varer. Vi refunderer evt. betalinger foretaget af dig, i tilfælde af at vi ikke kan levere de varer, du har bestilt. Vi forbeholder os ret til at afvise en ordre.
 • 3.2 Hvis vi med rimelighed mener, at du planlægger at videresælge varerne (på eBay eller på anden vis) som en virksomhed, forbeholder vi os ret til at afvise din ordre. Hvis vi accepterer din ordre, er vi berettiget til at behandle dig som en erhvervskunde, og følgende gælder:
  • 3.2.1 De rettigheder, der gives i paragraf 10 (Din fortrydelsesret), og paragraf 11 (Følger af fortrydelse), gælder ikke.
  • 3.2.2 Vilkårene i vores returpolitik trækkes tilbage.
  • 3.2.3 Vi accepterer kun returnerede varer inden for syv dage efter afsendelsen, hvis de var defekte ved modtagelsen.
  • 3.2.4 Vi opkræver et rimeligt administrationsgebyr, som udelukker emballage- og/eller leveringsomkostninger, som du hæfter for, og som bliver bekræftet, før din bestilling bliver accepteret.
  • 3.2.5 Vi kan foretage andre ændringer i nærværende betingelser efter vores skøn og accepterer kun en ordre, når du har accepteret disse.
 • 3.3 Du er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden af vilkårene for alle ordrer, du afgiver, og for at give os alle nødvendige oplysninger, der vedrører varerne, i tilstrækkelig tid til, at vi kan opfylde aftalen i overensstemmelse med nærværende betingelser. Vores ordreproces giver dig mulighed for at kontrollere og rette eventuelle fejl, inden du afgiver en ordre til os. Vi hæfter ikke for omkostninger eller udgifter, du pådrager dig, fordi du angiver unøjagtige oplysninger, eller, hvis varerne bestilles på mobiltelefon, som følge af netværksfejl.
 • 3.4 Hvis vi skal producere varerne eller anvende en bestemt proces i henhold til en specifikation, du har angivet, gælder følgende: (1) vilkårene i paragraf 10 (Din fortrydelsesret) og paragraf 11 (Følger af fortrydelse) finder ikke anvendelse, (2) du hæfter for alle tab, skader, omkostninger og udgifter tilkendt mod eller pådraget af os med hensyn til eller betalt eller indvilliget i at blive betalt af os i forbindelse med afgørelsen af ethvert krav for krænkelse af et patent, ophavsret, design, et varemærke eller andre immaterielle rettigheder ejet af en anden person, der opstår som følge af vores brug af dine specifikationer, (3) vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i varernes specifikation, der er nødvendige for at overholde gældende lovmæssige krav eller EU-krav.

4. Varernes pris

 • 4.1 Varernes pris er den pris, vi bekræfter på ordreafgivelsestidspunktet.
 • 4.2 Selvom vi forsøger at sikre, at alle priser i vores kataloger og på vores websted er nøjagtige, kan der opstå fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen på varer, du har bestilt (hvad enten det er vores eller en tredjeparts fejl), giver vi dig besked så hurtigt som muligt og giver dig mulighed for enten at bekræfte ordren med den korrekte pris eller fortryde den. Hvis vi ikke kan kontakte dig, behandler vi ordren som fortrudt. Hvis du allerede har betalt for varerne, og ordren efterfølgende fortrydes, modtager du en fuld refundering.
 • 4.3 Hvis vi ikke kan levere varerne til den pris eller i henhold til de specifikationer, der er angivet i ordren, vi vil vi så vidt muligt oplyse dig om eventuelle ændringer, og i det omfang de bestilte varer ikke er tilgængelige, kan vi tilbyde dig alternative varer, og du vil blive bedt om at bekræfte ordren igen til den nye pris og/eller specifikation. Du er ikke forpligtet til at acceptere alternative varer og er berettiget til at modtage en fuld refundering, hvis du bekræfter, at de alternative varer ikke er acceptable.
 • 4.4 Prisen er inklusiv moms, skatter og afgifter (efter de til enhver tid gældende satser). Alle emballage- eller leveringsomkostninger (som du skal betale ud over den tilbudte pris på varer) bekræftes, før din ordre afgives.

5. Betalingsvilkår

 • 5.1 Du kan se vores betalingsvilkår i oplysningerne om vores betalingsmuligheder.
 • 5.2 Hvis du ikke foretager en betaling på forfaldsdatoen, forbeholder vi os ret til at: (a) ophæve aftalen eller suspendere yderligere leverancer til dig, (b) opkræve et rimeligt beløb for ubetalte renter på 3 % over den til enhver tid gældende basisrente fra Barclays Bank Plc fra beløbets forfaldsdato, indtil beløbet er betalt til fulde, ved at tilskrive pro rata-renter dagligt.
 • 5.3 Hvis en check eller kreditkortbetaling ikke honoreres af din bank eller kreditkortudbyder, kan de (dvs. din bank, kreditkortudbyder eller vores inkassovirksomhed "Transax" eller "Certegy Ltd") opkræve et gebyr. I det omfang vi pådrager os et gebyr eller erstatningsansvar som følge af en betaling, der ikke honoreres, hæfter du for at refundere os det fulde beløb, som vi har pådraget os.
 • 5.4 Alle indehavere af kreditkort og betalingskort er underlagt kontrol og godkendelse af kortudstederen. Såfremt udstederen af dit betalingskort afviser at godkende betalingen til os, vi vil gøre dig opmærksom på dette, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller manglende levering. For at forhindre misbrug af kredit-, debet- og betalingskort, kontrollerer MandM Direct Limited navn, adresse og andre oplysninger angivet under ordreprocessen i forhold til kommercielt tilgængelige oplysninger (fx valglisteoplysninger, kreditoplysningstjenester). Vi forbeholder os ret til at lade en tredjepart udføre denne kontrol. Ved at bestille fra kataloget eller vores websted giver du dit samtykke til denne kontrol. Vi kan få brug for at kontakte dig via brev, telefon eller e-mail for at bekræfte oplysninger, inden vi kan behandle og sende din ordre, eller vi kan være ude af stand til at acceptere din ordre. Vi hæfter ikke for eventuelle forsinkelser eller manglende levering, dette måtte medføre. Alle angivne oplysninger kan videregives til et registreret kreditoplysningsbureau, som kan gemme oplysningerne i deres fortegnelser. Alle oplysninger behandles i henhold til den britiske lov om databeskyttelse, UK Data Protection Act (samt, i det omfang den er gældende i Det Forenede Kongerige, EU's generelle forordning om databeskyttelse). Yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter dine personoplysninger, findes i vores privatlivspolitik.

6. Levering

 • 6.1 Du skal sørge for at kunne modtage varerne, når de sendes til levering.
 • 6.2 Vi bestræber os på at give dig en omtrentlig dato, hvor varerne er klar til afhentning eller levering. I det omfang vi bliver opmærksomme på, at leveringsdatoen kan blive udsat, vil vi informere dig så hurtigt som muligt og bestræbe os på at give dig en ny dato. Vi kan levere varerne før den tilbudte leveringsdato ved først at give dig et rimeligt varsel.
 • 6.3 Vi forbeholder os ret til at levere din første ordre til kortindehaverens registrerede adresse, uanset om du oplyser en alternativ adresse. Derefter kan vi forsøge at levere varer til en sådan alternativ adresse, men det sker efter vores eget skøn, og vi er ikke ansvarlige over for dig, forudsat at vi leverer varerne til enten kortindehaverens registrerede adresse eller en eventuel alternativ adresse. Hvis vi ikke leverer varerne til kortindehaverens registrerede adresse eller en sådan alternativ adresse inden for 90 dage eller efter 3 forsøg (alt efter hvad der indtræffer først) på grund af en årsag eller årsager, der med rimelighed kan betragtes som værende din skyld, kan vi efter vores eget skøn refundere beløbet, du har betalt til os, og ophæve aftalen.
 • 6.4 Hvis du ikke tager imod varerne eller ikke giver os tilstrækkelige leveringsinstruktioner på tidspunktet, der er angivet for levering, forbeholder vi os ret til at opbevare varerne indtil den faktiske levering og opkræve betaling for rimelige omkostninger for opbevaring (herunder forsikring) eller efterfølgende levering, som vi kan pådrage os.
 • 6.5 Du kan finde oplysninger om porto i vores politik for levering og porto her.
 • 6.6 Du hæfter for alle toldkrav og -udgifter, der opstår i forbindelse med levering af varer uden for Det Forenede Kongerige. Vi fraskriver os alt ansvar for disse krav og udgifter. Sådanne gebyrer skal afholdes af dig, og du er ansvarlig for at overholde alle love og regler i det land, hvortil du importerer varerne. Vi hæfter ikke for forsinkede leveringstider, der skyldes, at forsendelser bliver inspiceret af toldmyndighederne. Du accepterer, at hvis vi pådrager sig et ansvar på grund af din manglende overholdelse af toldkrav og -udgifter, skal du refundere os for alle tab, skader, omkostninger og udgifter tilkendt mod eller pådraget af os i forbindelse med sådanne krav.

7. Risiko og ejerskab

 • 7.1 Hvad angår varer, der skal leveres andetsteds end på vores lokalitet, overgår risikoen for beskadigelse eller tab af varerne til dig på leveringstidspunktet eller, hvis du ikke modtager varerne, på det tidspunkt, hvor du afhenter varerne. Det betyder, at du bærer ansvaret for varerne fra dette tidspunkt.
 • 7.2 Uanset levering og overgangen af risikoen for varerne til dig overgår ejerskabet af varerne ikke til dig, indtil vi har modtaget fuld betaling for varernes pris i disponible midler.
 • 7.3 Indtil det tidspunkt, hvor ejerskabet for varerne overgår til dig, og hvor du ikke har betalt for varerne i overensstemmelse med nærværende betingelser, har vi når som helst ret til at kræve, at du returnerer varerne til os.

8. Garanti og ansvar

 • 8.1 I det omfang varerne sælges til en person, der handler som forbruger, garanterer vi, at varerne er af tilfredsstillende kvalitet, overholder vilkårene i denne aftale og er i alt væsentligt egnet til deres normale formål.
 • 8.2 I det omfang varerne sælges i en forbrugertransaktion (som defineret af den britiske lov om forbrugertransaktioner og begrænsninger for erklæringer, Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976, med senere ændringer) er dine lovbestemte rettigheder ikke påvirket af nærværende betingelser. Yderligere oplysninger om dine lovbestemte rettigheder kan fås fra Trading Standards (britisk myndighed, der kontrollerer overholdelsen af forbrugerbeskyttelseslovgivningen) eller Citizens' Advice-bureauer (britisk nonprofit, der yder forbruger- og borgerrådgivning).
 • 8.3 Garantien i paragraf 8.1 gælder ikke for defekter i varerne, der skyldes almindelig slitage, forsætlig skade, uheld, din eller en tredjeparts forsømmelse, hvis du bruger varerne på en måde, vi ikke anbefaler, din manglende overholdelse af vores vejledning eller enhver ændring eller reparation, du udfører uden vores forudgående skriftlige godkendelse.
 • 8.4 Hvis det usandsynlige skulle ske, at varerne ikke overholder nærværende betingelser, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt efter leveringen. Vi afhenter varerne på en dato, vi aftaler med dig, eller beder dig om at returnere varerne til os for vores regning, og når vi har kontrolleret, at varerne er fejlbehæftede, vil vi opfylde vores forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen.
 • 8.5 Med forbehold af paragraf 8.6 gælder, at hvis en af os undlader at overholde nærværende betingelser, er ingen af os ansvarlige for tab, den anden part lider som følge heraf, med undtagelse af tab, som er en forudsigelig følge af manglende overholdelse af nærværende betingelser.
 • 8.6 Intet i nærværende betingelser udelukker eller begrænser på nogen måde vores ansvar for dødsfald eller personskader som følge af vores forsømmelighed, svig eller svigagtige vildledning, misligholdelse af forpligtelser i medfør af paragraf 12 i den britiske købelov (Sale of Goods Act 1979), paragraf 2 i den britiske lov om levering af varer og tjenester (Supply of Goods and Services Act 1982), bestemmelser om defekte produkter i den britiske forbrugerbeskyttelseslov (Consumer Protection Act 1987) eller nogen anden sag, hvor det ville være ulovligt eller retsstridigt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

9. Generelt

 • 9.1 Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden eller kan anses for at overtræde aftalen med en forsinkelse eller manglende opfyldelse af partens forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes en handling eller en årsag, der ligger ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Hvis en hændelse uden for vores rimelige kontrol påvirker vores evne til at opfylde vores forpligtelser i henhold til en aftale:
  • (a) kontakter vi dig så hurtigt som muligt for at underrette dig
  • (b) suspenderes vores forpligtelser i henhold til en aftale, og fristen for at opfylde vores forpligtelser udsættes med hændelsens varighed.
 • 9.2 Nærværende betingelser har ikke til hensigt at overdrage nogen fordele til en tredjepart.
 • 9.3 Alle meddelelser, som parterne i henhold til nærværende betingelser er påkrævet eller har tilladelse til at give den anden part, skal ske skriftligt eller via e-mail til den anden part og leveret til den adresse eller e-mailadresse, der er angivet, når ordren bekræftes, eller en senere eller alternativ adresse, som parterne til enhver tid kan oplyse til hinanden.
 • 9.4 I det omfang vi ikke træffer forholdsregler imod dig for misligholdelse af aftalen, er vi ikke forhindret i at træffe forholdsregler imod dig med hensyn til en eventuel efterfølgende misligholdelse af den samme eller en anden bestemmelse.
 • 9.5 Hver paragraf i nærværende betingelser gælder separat. I det omfang en kompetent myndighed anser et vilkår for at være ugyldigt eller uden retskraft i sin helhed eller delvist, bliver den pågældende del fjernet, og gyldigheden af de resterende betingelser påvirkes ikke.
 • 9.6 Disse Betingelser og vilkår håndholdes af lovene i England og Wales. Enhver strid eller tvist, der opstår som følge af køb af varer fra dette website, bliver håndholdt af den engelsk lovgivning, og retten i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion.
 • 9.7 Vi forbeholder os ret til at overvåge og optage telefonopkald, som vores medarbejdere modtager og foretager, med henblik på at overvåge medarbejdernes præstation og sikre, at vores kunder får den bedst mulige service.
 • 9.8 Ophavsretten til alle fotos, billeder og beskrivelser i kataloget og på vores websted ejes af MandM Direct Limited og må ikke gengives uden udtrykkeligt samtykke fra MandM Direct Limited.
 • 9.9 Al handel mellem os med hensyn til nærværende betingelser og hver aftale bliver udført på engelsk.
 • 9.10 Du kan ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til en anden person uden vores forudgående skriftlige samtykke, som vi ikke vil tilbageholde uden rimelig grund. Vi kan overdrage alle eller nogle af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til en anden organisation, men dette påvirker ikke dine rettigheder i henhold til nærværende vilkår.
 • 9.11 Alle vores leverandører garanterer hermed og forpligter sig på i hele aftalens løbetid at overholde MandM Directs politik vedrørende slaveri og menneskehandel, med de til enhver tid gældende opdateringer og ændringer.

10. Din fortrydelsesret

 • 10.1 Du har ret til at fortryde en ordre inden for 14 dage uden at give nogen begrundelse. Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dag, du eller en tredjepart, der ikke er transportøren, og som er udpeget af dig, får den sidste vare i den pågældende ordre i besiddelse.
 • 10.2 Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os pr. post til MandM Direct, Customer Services Department, Clinton Road, Leominster, Herefordshire, HR6 0SP, Storbritannien eller pr. e-mail til customerservices.denmark@mandmdirect.com i form af en utvetydig erklæring om, at du ønsker at fortryde ordren. Du kan bruge nedenstående eksempel på en fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Hvis du bruger denne mulighed, vil vi med det samme sende dig en kvittering for modtagelse af en sådan fortrydelse på et varigt medium (fx e-mail).
 • 10.3 For at opfylde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din fortrydelsesret, inden fortrydelsesperioden er udløbet.
 • 10.4 Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder, i det omfang varer blev specialfremstillet i henhold til dine specifikationer eller tilpasset efter din anmodning.
 • EKSEMPEL PÅ FORTRYDELSESFORMULAR
  Til MandM Direct Limited:
  Adresse: Customer Services Department, Clinton Road, Leominster, Herefordshire, HR6 0SP, Storbritannien
  E-mailadresse: customerservices.denmark@mandmdirect.com
  Jeg meddeler hermed, at jeg fortryder min salgsaftale for følgende varer:
  Ordrereference:

  Navn:
  Adresse:
  Underskrift:
  Dato:

11. Følger af fortrydelse

 • 11.1 Hvis du fortryder en ordre, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger, hvis du vælger en type levering, der overstiger den billigste type standardlevering, vi tilbyder). Vi kan trække tabt værdi af de leverede varer fra refunderingen, hvis tabet skyldes unødvendig håndtering fra din side (fx slitage eller skader). Du er kun ansvarlig for den eventuelle reduktion i varernes værdi, der skyldes håndtering ud over det, der er nødvendigt for at fastlægge varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.
 • 11.2 Vi foretager refunderingen uden unødig forsinkelse, og senest
  • (a) 14 dage efter modtagelse af de returnerede varer
  • (b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag, du dokumenterer, at du har returneret varerne
  • (c) hvis der ikke blev leveret nogen varer, 14 dage efter den dag, vi bliver informeret om din beslutning om at fortryde ordren.
 • 11.3 Vi foretager refunderingen til det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder bliver du ikke opkrævet noget gebyr som følge af refunderingen. Vi kan tilbageholde refunderingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har sendt os dokumentation for at have sendt varerne retur, alt efter hvad der indtræffer først.
 • 11.4 Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du giver os meddelelse om, at du fortryder den pågældende ordre. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne retur, inden der er gået 14 dage.
 • 11.5 Du betaler selv for udgiften med at returnere varer (eksklusiv skatter og afgifter, som betales af os og refunderes til dig i overensstemmelse med artikel 11.3).
 • 11.6 Det er påkrævet, at du udfylder en tolddeklaration. Du kan finde mere information om blanketten på følgesedlen eller via vores returportal, som du finder her. Du skal vedhæfte denne blanket på ydersiden af in pakke, før du sender den til os. Find mere information i vores returpolitik her. Du giver samtykke til, at du i tilfælde af at du ikke har udfyldt tolddeklarationen korrekt skal kompensere os for de(t) tab, skader, omkostninger eller udgifter vi måtte få i forbindelse med sådan et krav.

12. Henvis en ven

 • 12.1 Du er ansvarlig for at få dine venners tilladelse, før du henviser dem som venner. Vi påtager sig intet ansvar for klager herom, efter du indsender dine venners oplysninger til os.

13. Flerkøb

 • 13.1 Vi kan efter eget skøn tilbyde flerkøbstilbud. Dette tilbud giver dig ret til at købe en vare og få en vare gratis eller få den billigste vare, der er angivet i tilbuddet, gratis eller få nedslag i prisen, når du som minimum køber det mindste antal af kvalificerende varer i en enkelt transaktion. Vi forbeholder os ret til at ændre eller tilbagekalde dette tilbud når som helst uden varsel.
 • 13.2 Flerkøbstilbud er ikke tilgængelige på permanent reducerede varer, udsalgsvarer eller mærkevarer til særpris.
 • 13.3 Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre dette tilbud når som helst.
 • 13.4 Tilbuddet kan ikke ombyttes til kontanter.
 • 13.5 Hvis du ønsker ombytning eller refundering af varerne, skal alle de kvalificerende varer returneres. Varen, der var gratis eller nedsat, kan ikke refunderes med kontanter eller kredit.

14. Min konto

 • 14.1 Vi forbeholder os ret til at reformatere adresseoplysninger oprettet af dig med henblik på effektiv administration af leverancer, og hvor vi med rimelighed mener, at den angivne adresse vil medføre en forsinkelse af leverancen.
 • 14.2 Det er dit ansvar at holde oplysninger om din e-mailadresse og adgangskode sikre. Alle ordrer afgivet med dine gemte kortoplysninger (hvad enten de afgives af dig eller en tredjepart) vil blive betragtet som godkendt af dig og vil blive behandlet i overensstemmelse hermed.
 • 14.3 Vi forbeholder os ret til at suspendere din konto med øjeblikkelig virkning, hvis vi med rimelighed mener, at du har overtrådt vores vilkår og betingelser for salg, og vi er ikke forpligtet til at retfærdiggøre vores beslutning eller give en begrundelse for den.

15. Kundeservice

 • 15.1 Hvis det usandsynlige skulle ske, at der er en fejl med din pakke, skal du underrette os inden for 48 timer efter modtagelsen af pakken. Hvis der er en fejl med din pakke eller dens indhold, sender vi dig et brev, som du skal underskrive og returnere for at bekræfte fejlen med din pakke eller dens indhold. Når vi har modtaget det, undersøger vi problemet og løser det.
 • 15.2 Du skal underrette os inden for 14 dage efter afgivelsen af din ordre, hvis du ikke har modtaget pakken.

16. Kontaktoplysninger

17. Generelt

 • 17.1 MandM Direct Ltd ("mandmdirect.com") ejer og driver dette websted. Dette dokument regulerer dit forhold til mandmdirect.com ("websted"). Adgang til og brug af dette websted og de produkter og tjenester, der er tilgængelige gennem dette websted (samlet "tjenesterne"), er underlagt følgende vilkår, betingelser og meddelelser ("tjenestevilkårene"). Ved at bruge tjenesterne accepterer du alle tjenestevilkårene med vores til enhver tid gældende ændringer. Du bør kontrollere denne side med jævne mellemrum for at blive orienteret om eventuelle ændringer, vi har foretaget i tjenestevilkårene.
 • 17.2 Adgang til dette websted tillades midlertidigt, og vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre tjenesterne uden varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis dette websted skulle være utilgængeligt når som helst eller i en hvilken som helst periode uanset årsag. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til visse dele af eller hele dette websted.
 • 17.3 Dette websted kan indeholde links til andre websteder ("linkede websteder"), som ikke drives af MandM Direct Ltd. MandM Direct Ltd har ingen kontrol over linkede websteder og påtager sig intet ansvar for dem eller for eventuelle tab eller skader opstået som følge af din brug af dem. Din brug af linkede websteder er underlagt brugs- og tjenestevilkårene på de pågældende websteder.

18. Hvordan kan vi bruge dine personoplysninger

 • 18.1 Vi forklarer, hvordan vi indsamler, opbevarer og bruger dine personoplysninger, i vores privatlivspolitik, som er tilgængelig her.

19. Forbud

 • 19.1 Du må ikke misbruge dette websted. Du må ikke: begå eller opfordre til en strafbar handling; sende eller distribuere virus, trojanske heste, orme, logikbomber eller andet materiale, der er ondsindet, teknologisk skadeligt, bryder tillid eller er på nogen måde stødende eller uanstændigt; hacke ind på nogen del af tjenesten; beskadigede data; genere andre brugere; krænke andres eventuelle immaterielle rettigheder; sende uopfordrede reklamer eller reklamemateriale, almindeligt kendt som "spam"; forsøge at påvirke ydeevnen eller funktionen af computerfaciliteter for eller tilgået gennem dette websted; scrape, kopiere eller klone oplysninger, billeder eller tilknyttede data med henblik på analyse og/eller kommerciel vinding. Overtrædelse af denne bestemmelse er strafbar, og MandM Direct Ltd vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder og videregive din identitet til dem.
 • 19.2 Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab eller skader forårsaget af et distribueret DoS-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet beskyttet materiale som følge af din brug af dette websted eller dit download af materiale lagt op på det eller på et linket websted.

20. Immaterielle rettigheder, software og indhold

 • 20.1 De immaterielle rettigheder til al software og alt indhold (herunder fotografier), der gøres tilgængeligt for dig på eller gennem dette websted, forbliver ejendom af MandM Direct Ltd eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsretslove og -traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes af mandmdirect.com og dets licenshavere. Du må kun gemme, udskrive og vise indhold, der gøres tilgængeligt for dig, til din personlige brug. Du har ikke tilladelse til at offentliggøre, manipulere, distribuere eller på anden måde kopiere, uanset format, noget af det indhold eller kopier af det indhold, der gøres tilgængeligt for dig, eller som vises på dette websted, eller bruge sådant indhold i forbindelse med nogen forretning eller erhvervsvirksomhed.

21. Links til dette websted

 • 21.1 Du må oprette et link til vores startside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men må du ikke oprette et link på en måde, der antyder nogen form for tilknytning, accept eller godkendelse fra vores side, hvor disse ikke findes. Du må ikke oprette et link fra et websted, du ikke ejer. Dette websted må ikke vises i rammer på et andet websted, og du må ikke oprette et link til nogen anden del af webstedet end startsiden. Vi forbeholder os ret til at trække tilladelse til at oprette links tilbage uden varsel.
 • 21.2 Ansvarsfraskrivelse vedrørende ejerskab af varemærker, billeder af personer og tredjeparters ophavsrettigheder. Undtagen hvor andet er udtrykkeligt angivet, er personer (inklusive deres navne og billeder), tredjeparters varemærker og indhold, tjenester og/eller lokaliteter, der vises på dette websted, på ingen måde associeret med, tilknyttet eller affilieret med mandmdirect.com, og du bør ikke henholde dig til, at der findes en sådan forbindelse eller et sådant tilhørsforhold. Alle varemærker og navne, der vises på dette websted, tilhører deres respektive ejere. I det omfang der henvises til et varemærke eller brand, bruges det udelukkende til at beskrive eller identificere produkter og tjenester, og det er på ingen måde en påstand om, at sådanne produkter eller tjenester er godkendt af eller har tilknytning til MandM Direct Ltd.

22. Ændringer

 • 22.1 MandM Direct Ltd har ret til helt efter eget skøn når som helst og uden varsel at ændre, fjerne eller variere tjenesterne og/eller enhver side på dette websted.

23. Klager

 • 23.1 Vi har en klagebehandlingsprocedure, som vi bruger til at forsøge at løse tvister, når de opstår. Kontakt os, hvis du har klager eller kommentarer.

24. Afkald

 • 24.1 Hvis du overtræder nærværende betingelser, og vi ikke skrider til handling, vi vil stadig være berettiget til at bruge vores rettigheder og retsmidler i en anden situation, hvor du overtræder disse forhold.

25. Dansk forbrugerlovgivning

Oplysningspligt for aftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg

Inden der indgås en aftale om en vare eller en ikkefinansiel tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg, på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning om

 • 25.1 varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og til varen eller tjenesteydelsen,
 • 25.2 den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, samt eventuelle telefon- og faxnumre og e-mailadresse,
 • 25.3 hvor det er relevant, identitet og den fysiske adresse på den erhvervsdrivende, som der handles på vegne af,
 • 25.4 den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted og, hvor det er relevant, adressen på forretningsstedet for den erhvervsdrivende, som der handles på vegne af, hvis den er forskellig fra den adresse, der er opgivet i overensstemmelse med nr. 3, og hvortil forbrugeren kan indgive eventuelle klager,
 • 25.5 den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive afgifter eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor disse omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger,
 • 25.6 de samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, herunder de samlede månedlige udgifter, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, der betales med et fast beløb, eller, hvor de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd, oplysning om, hvordan prisen skal udregnes,
 • 25.7 eventuelle omkostninger for forbrugeren ved anvendelse af den pågældende fjernkommunikationsteknik til indgåelse af aftalen, når de beregnes efter en anden takst end grundtaksten,
 • 25.8 vilkår om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde tjenesteydelsen, og, hvor det er relevant, den erhvervsdrivendes praksis for klagebehandling,
 • 25.9 hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, jf. § 20, samt den standardfortrydelsesformular, der er angivet i bilag 3 til loven,
 • 25.10 hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. § 18, stk. 2 og 3, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende,
 • 25.11 hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret,
 • 25.12 hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse og i forbindelse med aftaler om fjernsalg, hvis varen i kraft af sin art ikke kan returneres med normal post, udgifterne til returnering af varen,
 • 25.13 at forbrugeren ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale , hvis aftalens opfyldelse på forbrugerens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i henhold til § 25, stk. 1 og 2,
 • 25.14 at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse,
 • 25.15 hvor det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier,
 • 25.16 relevante adfærdskodeks og, hvor det er relevant, oplysning om, hvordan eksemplarer heraf kan fremskaffes,
 • 25.17 hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen,
 • 25.18 hvor det er relevant, minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen,
 • 25.19 hvor det er relevant, forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, og betingelserne herfor,
 • 25.20 hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, for digitalt indhold,
 • 25.21 hvor det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software, i henhold til hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst, og
 • 25.22 hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og i givet fald om fremgangsmåden ved klage.

26. VIGTIG INFORMATION

Virksomhedsoplysninger

Registreret i England 5069228

Momsnummer GB 299 1526 60

WEEE Regs Compliance

Vi overholder de miljømæssige bestemmelser samvittighedsfuldt og er som sådan medlemmer af Valpak "Distributør Tilbagetagelsesordning" for overholdelse af bestemmelserne om affald elektrisk og elektronisk udstyr 2006. I henhold til denne ordning tilbyder vi vores kunder de følgende råd til genbrug af WEEE-produkter:

 • Batterier til bortskaffelse skal placeres i passende beholdere. De fleste større supermarkeder har dem har stående.
 • Elektriske / elektroniske produkter kan bortskaffes på Designated Collection Facilities (DCF).

WEEE-symbolet angiver, at produktet ikke bør smides til almindelig skrald til videre overførsel til deponeringsanlæg, men skal bortskaffes i en WEEE-specifik affalds container(dvs. ved en DCF).

Kunder opfordres til at medvirke i denne overholdelse, da vi alle er ansvarlige for beskyttelsen af både miljøet og menneskehedens sundhed, da WEEE-produkter kan indeholde farlige stoffer, der kan frigives, hvis de bortskaffes forkert. For mere information om din lokale Designated Collection Facilities kan kunder besøge www.recycle-more.co.uk Eventuelle kundeforespørgsler om WEEE Regs Compliance henvises til environmental@mandmdirect.com.

Vær den første til at høre om vores bedste tilbud, største besparelser og nye varer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev i dag!